29 Avqust 2022
Paylaş:

Mingəçevir Bələdiyyəsi yanında fəaliyyət göstərən İctimai Şuranın üzvlüyünə seçkilərlə bağlı

Mingəçevir Bələdiyyəsi yanında İctimai Şuraya seçkilərin nəticələri barədə

Protokol

Ümumi bülletenlərin sayı – 145

Etibarlı bülletenlərin sayı – 143

Etibarsız bülletenlərin sayı-2 

 

Seçki bülleteninə salınan namizədlərin topladığı səslər

 1. Cəfərov Oktay İsa oğlu - 55 səs.
 2. Həsənli İxtiyar Abbas oğlu - 56 səs.
 3. Həsənov Natiq Nəriman oğlu -53 səs.
 4. Xəlilov Ağahüseyn Mirzəhüseyn oğlu -46 səs.
 5. İlyasova Dilşad İlyas qızı - 41 səs.
 6. Kərimov Əliqismət Ələkbər oğlu  – 65 səs.
 7. Kərimov Süleyman Salman oğlu -12 səs.
 8. Məlikov Mehman Turac oğlu - 96 səs.
 9. Nəbiyev Vüsal Şahin oğlu - 30 səs.
 10. Nəsibov Aydın Qoca oğlu - 45 səs.
 11. Səfərov Sübhan Ədil oğlu  – 50 səs.
 12. Soltanov Xəlil Məmməd oğlu  – 34 səs.
 13. Şirinli İnqilab Xosrov oğlu – 50 səs.

Toplanmış səslərin nəticələrinə görə seçilmiş üzvlər:

 1. MəlikovMehmanTuracoğlu
 2. KərimovƏliqismətƏləkbəroğlu
 3. HəsənliİxtiyarAbbasoğlu
 4. CəfərovOktayİsaoğlu
 5. HəsənovNatiqNərimanoğlu
 6. SəfərovSübhanƏdiloğlu
 7. SirinliİnqilabXosrovoğlu.  

 

 

Seçki komissiyasının sədri:                               Əli Əliyev

Seçki komissiyasının üzvləri:                             Zahid Qasımlı

Sahib Hüseynov

Lətafət Süleymanova

Rizvan Mikayıllı

İranə Həsənova

Əliağa Bəndəliyev

Aslan Əhmədov

Esmira Hidayətova

Vətəndaş müraciəti