Bələdiyyə qulluqçularıAPARATIN STRUKTURU


HÜQUQŞÜNAS


STRUKTUR BÖLMƏNİN ADI VƏ VƏZİFƏSİ İŞÇİNİN SOYADI, ADI, ATASININ ADI İŞ TELEFONU
1 HÜQUQ MƏSLƏHƏTÇİSİ MƏMMƏDOV ƏLƏSGƏR MƏMMƏDHƏSƏN OĞLU 274-34-94

MUHASİBATLIQ


STRUKTUR BÖLMƏNİN ADI VƏ VƏZİFƏSİ İŞÇİNİN SOYADI, ADI, ATASININ ADI İŞ TELEFONU
1 BAŞ MÜHASİB ƏHMƏDOV ELŞAD NAZİM OĞLU 274-85-21
2 MÜHASİB SÜLEYMANOVA LƏTAFƏT SÜLEYMAN QIZI 274-94-09

“VERGİ VƏ ÖDƏNİŞLƏR” ŞÖBƏSİ


STRUKTUR BÖLMƏNİN ADI VƏ VƏZİFƏSİ İŞÇİNİN SOYADI, ADI, ATASININ ADI İŞ TELEFONU
1 ŞÖBƏ MÜDİRİ YUSUBOV İSKƏNDƏR QİYAS OĞLU 274-33-17
2 SAHƏ ÜZRƏ İŞ İCRAÇISI QULİYEV ANAR XƏLİL OĞLU 274-33-17
3 SAHƏ ÜZRƏ İŞ İCRAÇISI HƏSƏNOV TƏRLAN ƏLİ OĞLU 274-33-17
4 SAHƏ ÜZRƏ İŞ İCRAÇISI SÜLEYMANOV VİLAYƏT HÜSEYN OĞLU 274-33-17
5 SAHƏ NƏZARƏTÇİSİ TAĞIYEV HƏSƏN SƏMİT OĞLU 274-33-17
6 SAHƏ NƏZARƏTÇİSİ İSMAYILOV İSA MƏMMƏD OĞLU 274-33-17

“ÜMUMİ” ŞÖBƏ


STRUKTUR BÖLMƏNİN ADI VƏ VƏZİFƏSİ İŞÇİNİN SOYADI, ADI, ATASININ ADI İŞ TELEFONU
1 ŞÖBƏ MÜDİRİ HÜSEYNOV SAHİB TEYMUR OĞLU 274-89-64
2 KADRLAR ÜZRƏ İŞ İCRAÇISI ƏHMƏDOVA ƏSMƏR ELÇİN QIZI 274-43-31
3 KOMPUTER ÜZRƏ İŞ İCRAÇISI ƏSƏDOVA MAHİZƏR KAMİL QIZI 274-89-64
4 KOMPUTER OPERATORU ƏLİYEVA AYSEL HACI QIZI -
5 DƏFTƏRXANA MÜDİRİ NƏSİBOVA VƏFA FƏRHAD QIZI -
6 SƏDR KÖMƏKÇİSİ QASIMOV SÜBHAN RAFİQ OĞLU 274-76-72
7 GÖZƏTÇİ YUSUBOV AYDIN QİYAS OĞLU -
8 GÖZƏTÇİ ABDURƏHMANOV ELDAR QOCA OĞLU -
9 FƏHLƏ MƏMMƏDOV RƏFAİL FAZİL OĞLU -
10 FƏHLƏ BABAYEV ELMAN ALLAHVERDİ OĞLU -
11 XADİMƏ MƏMMƏDOVA RUHİYƏ RƏŞİD QIZI -
12 SÜRÜCÜ ƏYYUBOV PƏRVİN RƏFAİL OĞLU -

“SOSİAL VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF” ŞÖBƏSİ


STRUKTUR BÖLMƏNİN ADI VƏ VƏZİFƏSİ İŞÇİNİN SOYADI, ADI, ATASININ ADI İŞ TELEFONU
1 ŞÖBƏ MÜDİRİ QASIMLI ZAHİD ALLAHVERƏN OĞLU 274-89-45
2 TORPAQŞÜNAS CƏFƏROV ELCAN ELMAN OĞLU 274-89-45
3 MÜHƏNDİS HƏSƏNOVA İRANƏ MƏMMƏD QIZI -
4 İQTİSADÇI HÜSEYNOVA YEGANƏ NAĞI QIZI 274-94-09

“DƏFN MƏRASİMİ” XİDMƏTİ SAHƏSİ


STRUKTUR BÖLMƏNİN ADI VƏ VƏZİFƏSİ İŞÇİNİN SOYADI, ADI, ATASININ ADI İŞ TELEFONU
1 SAHƏ RƏİSİ MƏMMƏDOV RƏFAİL ALLAHVERDİ OĞLU -
2 QEYDİYYAT ÜZRƏ UÇOTÇU MƏMMƏDOV KAMRAN ALLAHVERDİ OĞLU -
3 QEYDİYYAT ÜZRƏ UÇOTÇU HÜSEYNOV KAMİL XƏLİL OĞLU -
4 BAĞBAN MƏMMƏDOV AYDIN MİRİ OĞLU -
5 FƏHLƏ İSMAYILOV MƏNSUR İSMAYIL OĞLU -
Vətəndaş müraciəti