Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
Müqavilələr

1. Kars bələdiyyəsi ilə Mingəçevir Bələdiyyəsi arasaında bağlanmış qardaşlaşmış şəhərlər müqaviləsi

2. Gölbaşı bələdiyyəsi ilə Mingəçevir Bələdiyyəsi arasaında bağlanmış qardaşlaşmış şəhərlər müqaviləsi

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi