Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
Torpaqların icarə və satış qiymətləri

1.     Mingəçevir Bələdiyyəsinin 15.05.2009-cu il tarixli, 58/1 saylı Qərarı

Hərrac ya müsabiqə yolu ilə verilən torpaqların illik icarə qiymətləri (manatla)


Sahə

I

II

III

IV

1

30 kv-dək

20xS

15xS

10xS

7xS

2

31-50 kv

600+16xS

450+12xS

300+8xS

210+6xS

3

51-100 kv

920+8xS

690+6xS

460+4xS

330+3xS

4

101-200 kv

1320+4xS

990+3xS

660+2xS

480+1,5xS

5

200 kv-dan çox

1720+2xS

1290+1,5xS

    860+S

  630+S

2.     Mingəçevir Bələdiyyəsinin 29.05.2013- il tarixli, 05/1 saylı Qərarı

Bələdiyyə torpaqları mülkiyyətə verilərəkən zonalar üzrə hər 100 kv.metrinin satış qiymətləri aşağıdakı şəkildə təsdiq edilsin:

I zona üzrə   -        750-1050 manat

II zona üzrə  -        400-750   manat

III zona üzrə -        240-400   manat

IV zona üzrə -        125-240   manat

3.     Mingəçevir Bələdiyyəsinin 31.10.2011-ci il tarixli, 29/4 saylı Qərarı

Fiziki hüquqi şəxslərin icarəsinə verilmiş torpağın (hərrac ya müsabiqə yolu ilə verilən torpaqlar istisna olmaqla)  hər 100 m2-i üçün aylıq icarə haqqı aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

Zonalar

Tikinti altı torpaq sahəsi

Xidməti

torpaq sahəsi

Mövsümi torpaq sahəsi

I

48 manat

24 manat

72 manat

II

36 manat

18 manat

54 manat

III

24 manat

12 manat

36 manat

IV

16 manat

8 manat

24 manat

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların hər hektarı üçün illik icarə haqqı aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:


Torpağın təyinatı

İcarə haqqı

1

Əkinə yararlı torpaq sahəsi

80 manat

2

Əkinə az yararlı torpaq sahəsi

50 manat

3

Otlaq örüş

30 manat

 

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi