Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
Məhəllə komitələri

Məhəllə komitələri haqqında məlumat.

«Bələdiyyələrin statusu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 31-ci maddəsinə müvafiq olaraq, bələdiyyələrin məhəllə komitələri bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həllində onlara kömək məqsədi ilə vətəndaşların yaşayış yeri üzrə öz təşəbbüsü ilə yaratdıqları könüllü birliklərdir.

«Bələdiyyələrin məhəllə komitələri haqqında Nümunəvi Əsasnamə» 8 may 2001-ci il tarixli, 129-IIQ saylı Qanunu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmişdir. Həmin Əsasnaməyə uyğun olaraq, Mingəçevir Bələdiyyəsinin ərazisində 2002-ci ilin yanvarından indiyədək (2020-ci ilədək) 108 məhəllə komitəsi təsis edilmişdir. Komitələrin tərkibinə məhəllələrin 786 nəfər nüfuzlu Şəxsləri seçiliblər. Məhəllə komitələrinin əhatə etdiyi ərazilərdə təxminən 50 min nəfər əhali yaşayır.

siyahı

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi