Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
«Transformatorların istehsalı və təmiri»

«Transformatorların istehsalı təmiri» sahəsi bələdiyyənin 31 oktyabr 2002-ci il tarixli, 29/5 saylı qərarı ilə yaradılmışdır.

Sahədə sıradan çıxmış elekrik avadanlıqları təmir edilir, müxtəlif güclü transformatorlar istehsal edilir.

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi