Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
«Peşəyönümlü Maraq Kursları»

«Peşəyönümlü Maraq Kursları» sahəsinin Əsasnaməsi Bələdiyyənin 11 avqust 2000-ci il tarixli, 06/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Sahə aşağıdakı peşəyönümlü kursları tədris edir:

1. Kompüter işi

2. İngilis dili

3. Hüquqi biliklər

4. Dərzilik

Sahə işçilərinin sayı 6 nəfərdir.

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi