Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
Vətəndaşların qəbulu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il, 21 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyələrin Nümunəvi Reqlamentinin 3.6. bəndinə uyğun olaraq Bələdiyyədə bələdiyyənin sədri, onun müavini (müavinləri) və bələdiyyə üzvləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu təşkil olunur. Hər ilin əvvəlində vətəndaşların qəbulu cədvəli bələdiyyənin iclasında təsdiq edilir və bələdiyyə binasının qarşısındakı lövhədə yerləşdirilməlidir.
 Soyadı, adı və atasının adı
 Vəzifəsi Mərtəbə/otaq
 Qəbul günləri Telefonu
Əliyev Ramiz Salman oğluSədr
 2/1I gün, 1600
274-76-72
 Əliev Əli Səhrab oğlu
Müavin
 2/2 II gün, 1500  275-58-49
Nəbiyev Nəbi Vəli oğlu"Yerli ekologiya məsələləri" daimi komissiyasının sədri  2/4 III gün, 1500
 274-40-55
Həsənov Fikrət İsmixan oğlu""Hüquq məsələləri" daimi komissiyasının sədri  2/6IV gün, 1500274-33-18
    
     
 
 
Digər bələdiyyə üzvləri təmsil olunduqları komissiyaların qəbul günlərində vətəndaşları qəbul edirlər.


 
 
 
 
 
 

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi