Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
Bələdiyyə qulluqçuları


Soyadı, adı və atasının adı   Təvəllüdü      Təhsili Bələdiyyədə vəzifəsi/telefon 
1Əhmədov Elşad Nizami
1964Alibaş mühasib
2Babayev Mehdixan Şahmar1960Ali şöbə müdiri     274-33-17
3Hüseynov Sahib Teymur1963Ali
şöbə müdiri     274-89-64
4
Qasımlı Zahid Allahverən 1958 Ali şöbə müdiri     274-89-45
5Məmmədov Rəfail Allahverdi1975Alisahə rəisi
6Məmmədov Ələsgər Məmmədhəsən
1951
Ali
hüquq-məsləhətçisi
7Yusifli Əsmər Elçin 1994Alikadrlar üzrə iş icraçısı
8Hüseynova Yeganə Nağı1965Ortaiqtisadçı
9Süleymanov Lətafət Süleyman1972Ali
mühasib
 10Həsənova İranə Məmməd1949Ali
mühəndis
 11Məmmədov Akif Nürəddin1954Alitorpaqşünas
 12Dərişov Namiq Baba1955Alitəsərrüfat məsələləri üzrə iş icraçısı
13
Muxtarova Tamam Sahib1982Ortakompüter üzrə iş icraçısı
14
Əsədova Mahizər Kamil 1998
Alikompüter operatoru
15
Culfayeva Günel Rafiq1984Ortakompüter operatoru
16
Mahmudzadə Sevinc Zahid1993Alikompüter operatoru
17
Əliyeva Aysel Hacı1983Ortakompüter operatoru
18
Nəsibova Vəfa Fərhad1961Orta
dəftərxana müdiri
19
Qasımov Sübhan Rafiq 1995Alisədr köməkçisi
20
Quliyev Anar Xəlil1973Alisahə üzrə iş icraçısı
21
Abdullayev Toğrul Bəhlul1987Alisürücü
22
Həsənov Tərlan Əli1984Ortasahə üzrə iş icraçısı
23Nəsirov Vüqar İldırım1987Alisahə nəzarətçisi
24
Yusubov İskəndər Qiyas1959Ortasahə nəzarətçisi
25Abdullayev Fərhad Ənvər1986Ortasahə nəzarətçisi
26
Süleymanov Vilayət Hüseyn1964Ortasahə nəzarətçisi
27
İsmayılov İsa Məmməd1960Ortasahə nəzarətçisi
28
Cəfərov Elcan Elman1994Alisahə nəzarətçisi
29
Yusubov Aydın Qiyas1960Ortagözətçi
30
Abdurəhmanov Eldar Qoca1961Orta
gözətçi
31
Babayev Elman Allahverdi 1960 Orta fəhlə
32
Məmmədov Rəfail Fazil 1985 Orta

fəhlə

 

 

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi