Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
Bələdiyyənin komissiyaları
Mingəçevir Bələdiyyəsinin daimi və başqa komissiyaları haqqında məlumat

 

Komissiyalar Sədr Üzvlər
1 «Yerli büdcə məsələləri» d/k M.Hacıyev

F.Zeynalov

G.Səmədova

2 «Yerli sosial məsələləri» d/k Z.Qasımlı

N.Əsgərova

E.Nağıyev

3 «Yerli iqtisadi inkişaf  məsələləri» d/k N.Nəbiyev

V.Məsməliyeva

E.Cəfərov

4 «Yerli ekologiya məsələləri» d/k  S.Hüseynov

L.Hüseynzadə

A.Namazova

G.Hacıyeva

X.İsmayılov

5 «Hüquq məsələləri» d/k F.Həsənov

Ş.Cəfərova

A.Hüseynov

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi