Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
Bələdiyyə qulluqçuları

Soyadı, adı və atasının adı Təvəllüdü Təhsili Bələdiyyədə vəzifəsi (aparatda vəzifəsi)
 1Əhmədov Elşad Nizami
 1964 Alibaş mühasib
 2Süleymanova Lətafət Süleyman 1972 Ali mühasib
 3Məmmədov Ələsgər Məmmədhəsən1951
Ali
hüquqşünas
4
Babayev Mehdixan Şahmar 1960 Ali şöbə müdiri
 5Mikayılzadə Səbinə Mikayıl
 1992 Alişöbə müdiri müavini
 6Əliyev Murad Aydın
1989
Ali
vergi müfəttişi
7Əliyev Elgün Sabir oğlu
1987
Orta təhsil vergi müfəttişi
8 Quliyev Anar Xəlil  1973 Alivergi müfəttişi
 9 Həsənov Tərlan Əli  1984Orta təhsil
vergi müfəttişi
 10 Yusubov İsgəndər Qiyas
 1959Orta təhsil
vergi müfəttişi
 11 İsmayılov İsa Məmməd  1960 Orta təhsil vergi müfəttişi
 12Məmmədov Akif Nürəddin
 1954 Ali vergi müfəttişi
13
 Hüseynova Tamam Sahib
 1982Orta təhsil
kompüter operatoru
14
 Culfayeva Günel Rafiq1984
Orta təhsil kompüter operatoru
15
 Cavadov Ramin Qafur
 1979 Alişöbə müdiri
16
 Nəsibova Vəfa Fərhad  1961 Alikargüzar
17
  Muxtarzadə Göyçək Hüseyn  1992 Alisədr köməkçisi
18
 Qasımlı Sevinc Zahid 1993Ali
kompüter operatoru
19
 Dərişov Namiq Baba1955
Alişöbə müdiri
20
 Həsənova İranə Məmməd  1949 Ali mühəndis
21
Cəbrayılov Əlican Həsən 1939Orta təhsil fəhlə
22
 Cəfərov Elşən Aslan 1975 Orta təhsil sürücü
23
Rzayev Fuad Tofiq1967
Orta təhsilsürücü
24
Ədilova Səbirə Nəsib 1951 Orta təhsil xadimə
25
Məmmədova Ruhiyə Rəşid 1976 Orta təhsil xadimə
26
 Yusubov Aydın Qiyas 1960 Orta təhsil gözətçi
27
 Abdurəhmanov Eldar Qoca 1961 Orta təhsil gözətçi
28
 Məmmədov Rəfail Allahverdi
 1975 Aliqeydiyyat üzrə nəzarətçi
29
 Məmmədov Kamran Allahverdi
 1980 Ali qeydiyyat üzrə nəzarətçi
30
 Həşimov Bəylər Məhəmməd
 1966Orta təhsil
fəhlə
31
Məmmədova Dünya Əli 1954
Orta təhsil bağban
32
Barışova Adiya Aynadinovna 1940
Orta təhsil
xadimə

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi